Буд-Інформ: Перелік діючих документів

Перелік документів, які набули чинності з 1 лютого 2023 року (станом на 01.02.2023)

Шановні користувачі!

В інформаційних цілях надаємо перелік документів, які набули чинності з 1 лютого 2023 року (станом на 01.02.2023):

Будівництво та проектування

 • 9184:2022 Вироби стінові з пористого бетону. Технічні умови
 • ДСТУ EN 1090-3:2022 Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 3. Технічні вимоги до алюмінієвих конструкцій (EN 1090-3:2019, IDT)
 • ДСТУ EN 1090-5:2022 Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 5. Технічні вимоги до холодноформованих алюмінієвих будівельних елементів та конструкцій для покрівель, стель, підлог та стін (EN 1090-5:2017, IDT)
 • EN 16883:2022 Збереження культурної спадщини. Посібник з підвищення енергоефективності історичних споруд (EN 16883:2017, IDT)
 • ДСТУ EN ISO 9972:2022 Характеристики теплотехнічних споруд. Визначення повітропроникності будівель. Метод випробувального тиску (EN ISO 9972:2015, ІDT; ISO 9972:2015, ІDT)
 • ДСТУ EN ISO 19650-5:2022 Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд, включаючи будівельне інформаційне моделювання (ВIM). Управління інформацією із використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 5. Застосування орієнтованого на захист підходу до управління інформацією (EN ISO 19650-5:2020, ІDT; ISO 19650-5:2020, ІDT)
 • ISO 15686-5:2020 Будинки та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну експлуатації. Частина 5. Оцінка вартості життєвого циклу (ІSO 15686-5:2017, ІDT)
 • ISO 3898:2022 Основи проектування конструкцій. Назви та позначки фізичних та загальних величин (ІSO 3898:2013, ІDT)

 

Дорожнє будівництво та матеріали

 • ДСТУ 9185:2022 Посібник із зимового утримання автомобільних доріг
 • ДСТУ 9186:2022 Посібник із проектування земляного полотна автомобільних доріг
 • 9187:2022 Добавки на основі поверхнево-активних речовин для дорожніх бітумів. Технічні умови
 • EN 12352:2019 Обладнання для регулювання дорожнього руху. Світлові запобіжні та запобіжні пристрої (EN 12352:2006, IDT)
 • EN 12675:2022 Контролери світлофорні для регулювання дорожнього руху. Функціональні вимоги щодо безпеки (EN 12675:2017, IDT) 

Інформаційні технології

 • EN 16157-1:2022 Інтелектуальні транспортні системи. Специфікація обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про дорожній рух. Частина 1. Контекст та платформа (EN 16157-1:2018, IDT)
 • EN 16157-7:2022 Інтелектуальні транспортні системи. Специфікація обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про дорожній рух. Частина 7. Загальні елементи даних (EN 16157-7:2018, ІDT)

Інші галузі

 • ДСТУ ISO/TS 7240-29:2022 Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 29. Пожежні відеомовники (ISO/TS 7240-29:2017, IDT)
 • ДСТУ EN 1062-3:2015 Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних та бетонних поверхонь. Частина 3. Визначення водопроникності (EN 1062-3:2008, IDT)
 • ДСТУ ISO 2108:2022 Інформація та документація. Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) (ISO 2108:2017, IDT)
 • EN 13816:2022 Перевезення. Логістика та послуги. Громадський пасажирський транспорт. Визначення, цільова призначеність та кількісна оцінка якості послуг (EN 13816:2002, IDT)
 • EN 15140:2022 Громадський пасажирський транспорт. Основні вимоги та рекомендації щодо систем кількісної оцінки якості послуг (EN 15140:2006, IDT)
 • ISO 24415-1:2022 Наконечники для допоміжних засобів ходіння. Вимоги та випробування. Частина 1. Тертя наконечників (ІSO 24415-1:2009, ІDT)
 • ISO 24415-2:2022 Наконечники для допоміжних засобів ходіння. Вимоги та випробування. Частина 2. Довговічність наконечників для милиць (ІSO 24415-2:2011, ІDT)

Форми державних статичних спостережень

Форма №2-інвестиції (квартальна). Звіт про капітальні інвестиції

Перелік документів, скасованих 1 лютого 2023 року (станом на 01.02.2023)

Будівництво

 • ДСТУ Б EN 1090-3:2014 Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 3. Технічні вимоги до алюмінієвих конструкцій (EN 1090-3:2008, IDT)
 • ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Будівельні матеріали. Блоки з пористого бетону дрібні стінові. Технічні умови
 • ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Будівельні матеріали. Блоки з пористого бетону дрібні стінові. Технічні умови. Зміна № 1
 • ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Будівельні матеріали. Блоки з пористого бетону дрібні стінові. Технічні умови. Зміна № 2
 • ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Блоки з пористого бетону дрібні стінові. Технічні умови. Зміна № 2. Поправка

Інші галузі

 • 3814:2013 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг (ІSO 2108:2005, NEQ)

Законодавчі акти України

 • Наказ від 06.07.2021 № 176 Про затвердження форм державного статистичного спостереження N 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива та N 4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива
 • Наказ від 25.06.2021 № 148 Про затвердження форм державного статистичного спостереження з продажу та запасів товарів у торговельній мережі
 • Наказ від 25.06.2021 № 149 Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт
 • Наказ від 25.06.2021 № 151 Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-П (місячна) Звіт про виробництво промислової продукції за видами
 • Наказ від 25.06.2021 № 152 Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПЕ (місячна) Звіт про економічні показники короткострокової статистики
 • Наказ від 25.06.2021 № 159 Про затвердження форм державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин та забезпеченості їх кормами
 • Наказ від 25.06.2021 № 165 Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення та надходження молока на переробні підприємства
 • Наказ від 25.06.2021 № 168 Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 11-заг (квартальна) Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 
 • Наказ від 25.06.2021 № 169 Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-зерно (місячна) Звіт про надходження культур зернових та зернобобових та олійних на переробку та зберігання

Форми державних статичних спостережень

 • Форма №1-зерно (місячна). Звіт про надходження культур зернових та зернобобових та олійних на переробку та зберігання
 • Форма №1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт
 • Форма №1-П (місячна). Звіт про виробництво промислової продукції за видами
 • Форма №1-ПЕ (місячна). Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості
 • Форма № 11-заг (квартальна). Звіт про надходження сільськогосподарських тварин до переробних підприємств
 • Форма № 13-заг (квартальна). Звіт про надходження сирого молока на переробні підприємства
 • Форма № 21-заг (місячна). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства
 • Форма № 21-заг (річна). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства
 • Форма №24 (річна). Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами
 • Форма №24-сг (місячна). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин
 • Форма №4-мтп (місячна). Звіт про використання та запаси палива
 • Форма №4-мтп (річна). Звіт про використання та запаси палива 

Перелік документів, які набули чинності 1 квітня 2022 року

Шановні користувачі!

В інформаційних цілях надаємо перелік документів, які набули чинності 1 квітня 2022 року (станом на 01.04.2022):

Дорожнє будівництво

  • ДСТУ 9113:2021 Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон дорожній з базальтовою фіброю. Технічні умови 
  • ДСТУ EN 12697-4:2021 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 4. Відновлення бітуму. Фракціювальна колона (EN 12697-4:2015, IDT) 
  • ДСТУ EN 12697-17:2021 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 17. Втрата частинок зразка пористого асфальтобетону (EN 12697-17:2017, IDT) 
  • ДСТУ EN 12697-19:2021 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 19. Проникність зразка (EN 12697-19:2020, IDT) 
  • ДСТУ EN 12697-31:2021 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 31. Підготування зразка гіраторним ущільнювачем (EN 12697-31:2019, IDT) 
  • ДСТУ EN 12697-36:2021 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 36. Визначення товщини бітумінозного шару (EN 12697-36:2003, IDT) 
  • ДСТУ EN 12697-38:2021 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 38. Типове устатковання та калібрування (EN 12697-38:2004, IDT) 

Будівельні матеріали

  • ДСТУ EN 933-1:2021 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення зернового складу. Метод просіювання (EN 933-1:2012, IDT) 
  • ДСТУ EN 932-2:2021 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб (EN 932-2:1999, IDT) 
  • ДСТУ EN 933-3:2021 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 3. Визначення форми зерен. Коефіцієнт пластинчастості (EN 933-3:2012, IDT) 
  • ДСТУ EN 933-4:2021 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 4. Визначення форми зерен. Коефіцієнт форми (EN 933-4:2008, IDT) 
  • ДСТУ EN 933-6:2021 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 6. Оцінювання характеристик поверхні. Коефіцієнт текучості заповнювачів (EN 933-6:2014, IDT) 
  • ДСТУ EN 933-7:2021 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 7. Визначення вмісту ракушняка. Відсотковий вміст ракушняка в крупних заповнювачах (EN 933-7:1998, IDT) 
  • ДСТУ EN 933-8:2021 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 8. Оцінювання тонких фракцій. Метод піщаного еквівалента (EN 933-8:2012 + A1:2015, IDT) 
  • ДСТУ EN 933-11:2021 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 11. Класифікаційне випробування для складових частин крупних заповнювачів, які використовують повторно (EN 933-11:2009; AС:2009, IDT) 
  • ДСТУ ETAG 004:2021 Настанова з європейських технічних ухвалень. Збірні системи фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками (ETAG 004:2013, IDT) 

Метрологія

  • ГОСТ 27451-87 Засоби вимірювання іонізуючих випромінювань. Загальні технічні умови 

Військова справа

  • ДСТУ-П 8820:2018 Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення 

Металургія

  • ДСТУ 9130:2021 Прокат гарячекатаний з арматурної сталі для залізобетонних конструкцій. Технічні умови 

Видавнича справа

  • ДСТУ 9112:2021 Кирилично-латинична транслітерація та латинично-кирилична ретранслітерація українських текстів. Правила написання (ISO 9:1995, NEQ)

Технічне законодавство України

 • Наказ від 06.01.2022 № 34-22 Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки

Перелік документів, які скасовані 1 квітня 2022 року

 • ГОСТ 5781-82 Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови

Дякуємо за співпрацю!

!