Тендерний калькулятор СКС: Опис”Тендерний калькулятор СКС”

Опис

«Тендерний калькулятор СКС» – це система для автоматизації розрахунку вартості проектів структурованих кабельних систем на стадії тендерної пропозиції.

“Тендерний калькулятор СКС” дозволяє, використовуючи основні характеристики проекту, такі як: фізичні параметри будівлі, тип підключення мережного обладнання, тип прокладання кабелю, середнє віддалення робочих місць; розрахувати загальну вартість всього проекту (похибка становить менше 15%) та отримати звіт про кількість необхідних матеріалів та вартість монтажних робіт. За допомогою програми «Тендерний калькулятор СКС» можна підібрати найкращий варіант організації кабельної системи та визначити залежність вартості проекту від вибору загальної структури СКС.

Програма «Тендерний калькулятор СКС» дозволяє розраховувати кількість кабелю, декоративних коробів та аксесуарів, патч-панелей, організаторів, патч-кордів, шаф, робочих місць та обсяг монтажних робіт. Нижче описані методики розрахунку матеріалів, що застосовуються в програмі.

Кабель.
На практиці знаходять застосування два основних методи обчислення кількості кабелю, що витрачається на реалізацію горизонтальної підсистеми:
метод підсумовування;
статистичний метод.

Метод підсумовування полягає у підрахунку довжини траси кожного горизонтального кабелю з наступним додаванням знайдених таким чином значень. До отриманого результату додається певний технологічний запас, а також запас для виконання обробки в розетках та на кросових панелях. Перевагою аналізованого методу є висока точність. Однак, за відсутності засобів автоматизації та проектування СКС з великою кількістю портів, такий підхід виявляється надмірно трудомістким. Його застосування практично виключає, зокрема, можливість прорахунку кількох варіантів організації кабельної системи на етапі вибору загальної структури СКС та формування технічної пропозиції. Він може бути рекомендований для використання лише у таких випадках:
у процесі виконання технічного проекту та розробки робочої документації;
при особливо жорстких вимогах замовника щодо обґрунтування проектних рішень;
за наявності у розробника спеціалізованих програм автоматичного проектування (наприклад, програмний комплекс Експерт-СКС), коли виконання рутинних операцій обліку всіх спусків, поворотів тощо. у процесі підрахунку загальної довжини кожного прокиду перекладається кошти обчислювальної техніки.
Статистичний метод у своєму первісному варіанті був вперше рекомендований для широкого використання в процесі практичного проектування компанією АТ&Т ще на початку 90-х років. Цей метод реалізує практично положення відомої центральної граничної теореми теорії ймовірностей. Сутність його полягає у використанні оцінки середньої довжини окремого прокидання для підрахунку загальної довжини горизонтального кабелю, що витрачається на реалізацію конкретної кабельної системи, або точніше, її частини, яка обслуговується окремої кросової. Сама оцінка здійснюється на основі статистичних закономірностей, які обов’язково виявляються при реалізації будь-якої структурованої кабельної проводки. Деякому збільшенню точності розрахунків за статистичним методом додатково сприяє той факт, що відповідно до стандарту 15О/1ЕС 11801 довжина кабелів горизонтальної підсистеми не може перевищувати 90м.
У програмі “Тендерний калькулятор СКС” застосовується статичний метод.