Календарне планування: Функціональні можливості

Опис

Календарне планування в управлінні проектами– це ключовий і важливий процес, результатом якого є затверджений керівництвом компанії календарний план проекту (часто його називають планом-графіком, календарним графіком, планом управління проектом). Мета календарного планування – отримати точний та повний розклад проекту з урахуванням робіт, їх тривалостей, необхідних ресурсів, що є основою для виконання проекту.

Календарне планування включає:

 • визначення послідовності робіт та побудова мережевого графіка;
 • планування термінів, тривалостей та логічних зв’язків робіт та побудова діаграми Ганта;
 • визначення потреби в ресурсах (люди, машини та механізми, матеріали тощо) та складання ресурсного плану проекту;
 • розрахунок витрат та трудовитрат за проектом.

Призначення програмного комплексу
Програма «Календарне планування» це система для автоматизації планово-проектних робіт та обліку їх фактичного виконання на основі будівельних кошторисів, розроблених у програмному комплексі «Експерт Кошторис». Програма «Календарне планування» призначена для:

 • Повної автоматизації процесу складання планів-графіків за діаграмою Ганта, мережевих планів-графіків.
 • Отримання всієї необхідної інформації для своєчасного надання ресурсів об’єкт ( графік зайнятості робочих, графік витрати ресурсів).
 • Якісного та своєчасного контролю процесу будівництва.
 • Обмін інформацією про виконання робіт із програмним комплексом «Експерт-Кошторис» для формування акту КБ-2в.

Функціональні можливості

 1. Визначення тривалості виконання робіт за діаграмою Ганта.2. Призначення виконавців на окремі роботи та побудова графіка зайнятості виконавців. Формування відомості потреби ресурсів4. формування звіту: «Зведена відомість потреби»5. графік завантаження виконавців

Реалізовані доповнення:.

 • Реалізовано мережеву версію;
 • Реалізовано розрахований на багато користувачів режим роботи з програмою;
 • Можливість встановлювати на проекти користувачів із встановленням доступу;
 • Можливість встановлювати перерви у роботі з можливістю повторення події як на весь проект, так і на окрему позицію;
 • Можливість відобразити опис, встановлений при додаванні вихідних;
 • Додана можливість редагувати найменування та вартість позицій;
 • Можливість встановлювати на норми ознаку: власні сили, субпідряд з матеріалами та без матеріалів;
 • Здійснювати оплату субпідряду на графіку фінансування;
 • Реалізовано відображення перерв у роботі на графіку;
 • Змінено відображення графіка фінансування;
 • Можливість перетягувати позиції та групи в таблиці мишкою в межах однієї групи;
 • Додано можливість автосортування позицій у зв’язках;
 • Можливість розрахувати відсоток початку виконання позиції щодо попередньої;
 • Розрахунок прибутку та адміністративних витрат;
 • Можливість вибрати та задати ширину колонок, що відображаються під час друку графіка;
 • Оптимізована швидкість розрахунку календарної тривалості завдань та проекту;
 • Реалізовано роботу зі змінами;
 • Додано можливість створення бригад (за принципом мультиресурсу);
 • Реалізовано можливість створення машин, як виконавців та призначення їх на машини;
 • Додана можливість приховувати/відображати ресурси;
 • Додано можливість вибирати кілька окремих норм та призначати на них виконавців.
 • Реалізовано внутрішній формат збереження/завантаження проектів (CPLN);
 • Реалізовано можливість збереження/завантаження довідника сертифікатів;
 • Реалізовано можливість довантажувати дані до проекту з іншого проекту (як додаткові роботи);
 • Завантаження даних підрядника з іншого проекту (дані підрядника для додаткових робіт);
 • Можливість створення нової ітерації для проекту на основі поточної;
 • Функціонал копіювання/вставки проектів.
 • Додана можливість експорту проекту у формат використовуваних MS Project;
 • Реалізовано побудову об’єднаних звітів та графіків потреби за кількома проектами одночасно;
 • Реалізовано механізм ітерацій кошторису з можливістю перенесення даних планування із попередньої ітерації.
 • І багато іншого…

Форми постачання

На сьогоднішній день існує два види постачання:

 • Локальна версія – ПК встановлюється на один комп’ютер, за яким працюватиме користувач.
 • Постачання на флеш-носії (usb вінчестері) – ПК встановлено безпосередньо на флеш-носій. Дана форма поставки дозволяє користувачеві працювати на будь-якому комп’ютері (де б він не знаходився). Для цього йому необхідно підключити флешку (usb вінчестер) до будь-якого комп’ютера.

Надалі також буде варіант використання мережевої версії.