Expert CAD: Функціональні можливості “Expert CAD”

Про програму

Навчання по роботі з програмним комплексом «Expert CAD» відбувається телефоном або за допомогою ON-Line презентації, після якого Ви самі зможете скласти свій перший проект. Тому Вам не потрібно проходити курси навчання складання проектів для роботи з програмним комплексом «Expert CAD».

«Expert CAD» включає:

 • Графічну САПР оболонку

Повний функціонал для проектування вихідних архітектурних, геодезичних та інших схем. Підготовлений заздалегідь план можна імпортувати через стандартні векторні файли обміну (*.dxf, *.wmf, та інших.) і використовуючи растровий (сканований файл).

 • Інтелектуальну підсистему проектування СКС

Проектування СКС будь-якого виду на вихідному плані. Розташування робочих місць та шаф (точкових елементів), прокладання трас та кабелів (в т.ч. автотрасування), укладання коробів, розподіл підключень, формування міжповерхових переходів та переходів між будинками. Підсистема компонування шаф дозволяє у візуальному режимі проектувати розподільні шафи.

 • Базу даних стандартних виробів відомих виробників

Надає можливість знаходити, компонувати та розставляти складальні вузли на робочому плані. Закладена в основі інформація включає великі технічні дані та ціни.

 • Менеджер проекту – деревоподібну ієрархію розробленої СКС

Надає можливість навігації та коригування готової Структурованої Кабельної Системи. Дозволяє формувати проекти з будь-якою кількістю рівнів вкладеності. Включає підсистему конфігуратор підключень для контролю та зміни підключень, сформованих у проекті.

 • Модуль випуску розрахункових документів

Включає випуск графічної документації (плани та креслення), та текстових розрахункових документів (відомості, специфікації, журнали та ін.)

Результати розробки СКС-проектів:

 • Архітектурний план(и) із розміщенням усіх спроектованих елементів.
 • Специфікацію СКС
 • кабельний журнал
 • Розширений кабельний журнал
 • Відомість ресурсів
 • Відомість норм
 • Відомість кабелів
 • Відомість кабельних каналів
 • Відомість з’єднань за невідповідними виробниками
 • Відомість з’єднань за невідповідними кольорами

Система також має можливість отримання результуючих документів кількома мовами: спочатку буде закладено російську, українську, англійську. Отримана документація відповідає стандартам: ГОСТ (СНД); ISO, CD (Міжнародний); TIA (американський); EN, prEN (Європейський).

Функціональні можливості

Автоматизуйте проектування структурованих кабельних систем за допомогою унікальної системи автоматизації проектування «Expert CAD»

Expert CAD дозволяє в повному обсязі автоматизувати всі етапи проектування СКС як цілісної системи. Надасть допомогу у коректному застосуванні обладнання та технології відомих виробників. У кілька разів збільшить швидкість розробки проектів, а зміни до чинного проекту можуть бути внесені миттєво з перерахунком усіх результатів. Всю роботу, яку Ви раніше робили вручну: пояснювальні записки, специфікації, кабельні журнали, відомості ресурсів, відомості норм (робіт), креслення шаф, креслення схем будівель, відомості кабелів та кабельних каналів система формує автоматично!

Всередині Expert CAD

 • Налаштування параметрів
 • Система допомоги
 • Зручне проектування
 • Вихідний архітектурний план
 • Менеджер проектів
 • Нормативна база
 • Довідники
 • Майстри (Wizards)
 • Автоматичні креслення та схеми
 • Звітність

Налаштування параметрів

 1. Налаштування початкових індексів маркування для різних типів компонентів
 2. Можливість автоматичного застосування висот розміщення об’єктів
 3. Редагування рамок та штампів листів
 4. Створення рамок і штампів з можливістю подальшого використання
 5. Російська та українська локалізація штампів листів
 6. Орієнтація листа – книжкова альбомна
 7. Установка виду штампу – Простий, Розширений, Детальний
 8. Налаштування лінійки та кроку сітки
 9. Установка стандартного шрифту для всього проекту
 10. Використання напрямних ліній

Система допомоги

 1. Інтерактивна “Панель функцій”, надасть допомогу в освоєнні основ проектування СКС та використання програмного комплексу
 2. Розширена система допомоги, що включає контекстне відображення допомоги за вибраними елементами програми
 3. Наявність коротких опційних довідок за складними опціями та налаштуваннями

Зручне проектування мереж СКС

 • Налаштування інтерфейсу програми
 • Відображення менеджера проектів, нормативної бази, лінійки, сітки
 • Прив’язки: до сітки, до напрямних, до ближнього об’єкту
 • Відображення ступеня заповнення точкових об’єктів та інтерфейсів кабелів
 • Відображення заповненості кабельних каналів та наявність елементів кабельних каналів
 • Відображення трас, які мають кабелі з перевищує довжиною
 • Заборона переміщення приєднаного об’єкту
 • Установки масштабу
 • Розставляє елементи СКС на аркуші, в режимі «розміщення без Drag&Drop»
 • Ортогональні зрушення умовних позначень об’єктів на аркуші CAD
 • Виділення траси до кінцевого об’єкту
 • Перегляд подій у полі протоколу
 • Навігатор по листу
 • Набір шарів. Кожна певна дія відбувається лише на своєму шарі
 • Підкладка – для створення архітектурного плану
 • СКС основний – для побудови СКС
 • Підписи до ліній – довжина, висота трас
 • Підписи до об’єктів – підпис формується з позначення та маркування
 • Виноски до ліній – До Пр. Підпис до траси, на якій лежить кабель у коробі
 • Виноски до об’єктів – відображення назви компоненти та її комплектуючі
 • Рамка аркуша – для створення/редагування рамки та штампу на аркуші
 • Архітектурне проектування – для створення архітектурного плану

Створення власних прошарків та роботи з ними

 • Групування об’єктів із можливістю масштабування групи
 • Дублювання об’єктів за допомогою Ctrl
 • Дублювання ланцюга об’єктів за допомогою клавіш Ctrl+D або з контекстного меню
 • Режим автоприв’язки об’єктів до сітки
 • Відповідні ГОСТу(ДСТУ, ISO) рамки та штампи
 • Створення міжповерхових переходів на трасі
 • Вибір місця підпису до точкового об’єкту
 • Визначення висот кожного з типів компонентів за замовчуванням
 • Зміна розташування підписів та виносок
 • Розміщення кількох об’єктів на різних висотах
 • Візуальні/віртуальні кабінети із застосуванням маркувань та групуванням у менеджері проектів
 • Мережева база даних, що працює за архітектурою клієнт-сервер, дозволить вести проектування, використовуючи єдину нормативну базу та менеджер проектів.

Вихідний архітектурний план

 • Побудова плану проекту за допомогою стандартних примітивів (лінії, прямокутники, кола, дуги тощо) та інструментів «Архітектурний план», «Сегмент»
 • Поділ сегменту
 • Установки ширини сегмента
 • Установка ширини всіх сегментів
 • Додавання вікон, дверей, колон
 • Установка товщин та стилю ліній сегмента
 • Установка ширини ліній усіх сегментів
 • Встановлення відображення довжин ліній сегмента
 • Збереження та завантаження архітектурних планів, імпорт формату *.dxf (data exchange format – стандарт обміну між CAD-системами), можливість завантаження файлів *.wmf або використання стандартного буфера обміну
 • Швидке калібрування масштабу
 • Переміщення об’єктів на основу/вершину спуску/підйому
 • Декілька видів розмірних виносок

Менеджер проектів

 1. Застосування властивостей для всіх аналогічних компонентів у менеджері проектів
 2. Заміна лінійних компонентів, як на окремій ділянці, так і на всьому аркуші
 3. Заміна точкових компонентів, як окремо, так і на всьому аркуші
 4. Із заміною комплектуючих та без них
 5. З можливістю «Залишати старі комплектуючі в компоненті, що замінюється, якщо такі є»
 6. Заміни комплектуючих у компоненті прямо у менеджері проектів
 7. Копіювання листів як усередині проекту, так і між проектами
 8. Збереження/завантаження аркуша у файл/з файлу
 9. Функція очищення всього листа
 10. Видалення всіх кабелів на поточному аркуші
 11. Видалення всіх кабельних каналів на поточному аркуші
 12. Заміна кабельних каналів, заповнених більш ніж певний відсоток заповнення на поточному аркуші
 13. Автоматична установка елементів кабельних каналів (заглушки, трійники, адаптери тощо)
 14. Угруповання елементів СКС у Менеджері Проектів
 15. Архівування файлів збережених проектів
 16. Експорт аркушів у файли *.BMP та *.WMF
 17. Можливість зміни умовних позначень для трас
 18. Передача компонентів з менеджера проектів до нормативної бази

Нормативна база

 1. Застосування властивостей для всіх компонентів поточної папки в нормативній базі
 2. Розширений пошук компонент у нормативній базі та в менеджері проектів
 3. Можливість імпорту інтерфейсів компонент з аналогічних компонент
 4. Додавання, редагування, видалення копіювання інтерфейсів компонент
 5. Швидкий перехід у довідник інтерфейсів компонент зі списку інтерфейсів компонент
 6. Групове оброблення прив’язки інтерфейсу до порту
 7. Зв’язок портів та інтерфейсів дозволить Вам гнучкіше конфігурувати компоненти, для того щоб ще більше конкретизувати внутрішні підключення, зазначені зв’язки відображаються у звітах
 8. Додавання кошторисних норм/розцінок безпосередньо на інтерфейс
 9. Кошторисні норми/розцінки заміщуються в тому випадку, коли компонент включає інший
 10. Додавання за допомогою конструктивних інтерфейсів, що комплектують у компоненті
 11. Підключення комплектуючих між собою
 12. Зберігання функціональних інтерфейсів та портів із заданою кількістю в одній позиції
 13. Підключення інтерфейсів усередині компонентів
 14. Зберігання довідників інтерфейсів з кошторисними нормами/розцінками на кожному проекті
 15. Прив’язка елементів кабельних каналів до кабельного каналу на вкладці «Елементи кабельного каналу»
 16. Можливість комплектувати шафу патч-кордами із зазначенням компонентів, які необхідно з’єднувати
 17. Установка контролю властивостей компонент для компонування та підключення
 18. Заборона редагування бази користувача
 19. Контроль підключень – за типом мережі, за виробником
 20. Облік контролю, при компонуванні, на властивості компонентів
 21. Налаштування кольору відображення компоненти, в нормативній базі та менеджері проектів, з нульовою ціною
 22. Групові операції та оновлення нормативної бази
 23. Здвоєні, будовені тощо умовні позначення для компонентів
 24. Перегляд списку підключених та не підключених компонент з автоматичним переходом у менеджер проектів
 25. Підключені/непідключені точкові та лінійні компоненти
 26. Кабелі поза кабельними каналами
 27. Нормативна база заповнена такими виробниками: Panduit, R&M, AMP, Legrand, ДКС, Cablofil, Estap, EfaPel, EuroLan, Одесскабель, Molex, Vinet, 3com, AliedTelesyn, Corega, D-Link, NetGear, Nortel, Севкабель. Перелік виробників постійно поповнюється
 28. Облік умов поставки та перерахунок цін залежно від упаковки (короб, бухта)
 29. Встановлення шаблонів для типів компонентів

Довідники

Бібліотека умовних графічних позначень відповідно до ГОСТів
Довідники: Валют, типів мереж, виробників, інтерфейсів, властивостей об’єктів, типи компонентів, умовні позначення, кошторисні норми/розцінки, ресурси, види поставок, ставок ПДВ

Майстри (Wizards)

 1. Майстер прокладання кабелів та кабельних каналів
  • По всіх трасах
  • По виділених трасах
  • Трасами певного типу
   • Вертикальні траси (спуски підйоми)
   • Горизонтальні траси
    • Траси на висоті розміщення трас
    • Траси на висоті розміщення точкових об’єктів
    • Траси у підлозі (висота розміщення = 0)
    • Траси між підлогою та розетками
    • Траси під стелею (Висота розміщення трас = висота стелі)
    • Траси над фальш-стелі
    • Траси, що не потрапили до категорії вище
   • Інтерактивне виділення трас на менеджері проектів та на аркуші

Встановлення кількості кабелів для обраного типу кабелю на ту чи іншу ділянку траси

2. Конфігуратор підключень

  • Перегляд підключень
   • Кабельні (підключені до робочих місць)
   • Кросові (підключення патч-кордів)
  • Відбір за кабелями та точковими об’єктами
  • Можливість видалення та встановлення кабелів із конфігуратора підключень
  • Повний контроль підключень як на одному аркуші так і між аркушами (міжповерхові зв’язки)
  • Встановлення компонентів у конфігураторі підключень, з нормативної бази
  • Можливість конфігурувати підключення безпосередньо на вибраному об’єкті

3. Автотрасування кабелю від вибраних робочих місць до обраного кінцевого об’єкта (напр. шафа) як за проектом в цілому, так і з обраного об’єкта або групи об’єктів

4. Формування списку компонент, які можуть бути кінцевим об’єктом

Автоматичні креслення та схеми

 1. Автоматичне створення дизайну шафи на окремому аркуші з можливістю редагування розміру шрифту та написів
  • Найменування компонент
  • Лінійка
  • Облік висот
  • Підгін розмірів
  • Масштабування
  • печатка

2. Формування аркуша зі схемою будівлі (топологія будівлі)
топология здания -Эксперт СКС

Звітність

 1. Після завершення проектування автоматично можуть бути сформовані такі документи:
  • Пояснювальна записка
  • Специфікація
  • Специфікація (ГОСТ 21110-95). Доступний у форматах А4 та А3.
  • кабельний журнал
  • Розширений кабельний журнал
  • Відомість ресурсів
  • Відомість кошторисних норм/розцінок
  • Відомість кабелів
  • Відомість кабельних каналів
  • Легенда умовних позначень
 1. Друк, редагування, збереження/завантаження документів
 2. Експорт документів у MS Excel
 3. Випуск документів як по всьому проекту, так і лише за вибраним аркушем)
 4. Отримання звітних документів з урахуванням лише чинних компонент
 5. Отримання звітних документів з урахуванням компонентів, що мають нульову ціну
 6. Відомість ресурсів, доступна у двох видах: друкований документ та форма
 7. Відомість ресурсів форма: всі дані доступні для редагування. Також реалізовано можливість видалення та заміни позицій відомості ресурсів
 8. Експорт відомості кошторисних норм/розцінок до універсального файлу обміну ІБД (український стандарт) *.bdd / *.bds